Dom Pomocy Społecznej jest miejscem stałego pobytu dla 80 osób, dzieci i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.

Swoim mieszkankom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja podstawowe potrzeby społeczne, religijne poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.
W szczególności zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania w pokojach 2,3 i 4-ro osobowych wyposażonych w niezbędne meble i urządzenia do indywidualnego zagospodarowania, a także wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości.

Świadczone są usługi opiekuńcze, które polegają na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
W ramach usług wspomagających mieszkankom umożliwia się udział w terapii zajęciowej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych oraz stwarza warunki do rozwoju samorządności.
Ważnym aspektem funkcjonowania Domu est stymulowanie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, a także działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkanek w miarę ich możliwości.
Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie zapewniamy realizację edukacji, uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenia życiowe, udział w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

W 2009r. Dom osiągnął obowiązujący standard i został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego - pod pierwszą pozycją.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 10102

Udostępniono dnia: 14.12.2015 12:40

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 09.06.2020, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.04.2020, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.04.2020, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 17.04.2020, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.09.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 05.08.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 05.08.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna
 • 19.07.2016, Joanna Bednarz: Edycja zakładki Strona główna